บล๊อคลม 3/4" (6 หุน)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : WHEEL TOOLS

Share

บล๊อคลม 3/4" (6 หุน) รุ่นงานหนัก (TWIN HAMMER Exhaust)
Free Speed : 4,200 r.p.m.
Bolt Capacity : 30 mm.
Max Torque : 1,600 n.m (1,180 ft-lb)
Air Pressure : 6-8 kg/cm2
Weight : 7 kg