ประแจปอนด์

คุณสมบัติสินค้า:

CHOOSE SIZE

ความยาวด้าม 285 mm. ความยาวด้าม 530 mm. ความยาวด้าม 650 mm.

Share

หมวดหมู่ : DIGITAL TORQUE WRENCH

Share

  • ประแจปอนด์ ขนาดความยาวด้าม 285 mm.

    หัวขันขนาด 1/2" ช่วงการขัน 3 Nm. – 100 Nm.

  • ประแจปอนด์ ขนาดความยาวด้าม 530 mm.

    หัวขันขนาด 1/2" ช่วงการขัน 6.75 Nm. – 135 Nm.

  • ประแจปอนด์ ขนาดความยาวด้าม 650 mm.

    หัวขันขนาด 1/2" ช่วงการขัน 17 Nm. – 340 Nm.